Turkuazoo Sualtı Dünyasından Eğitime Büyük Destek

Anayasamızın 56. Maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” denilmektedir. Yani sözün özü, Çevre kirliliğinin önlenmesinde ve korunmasında devlete ve vatandaşa ödevler düşmektedir. Herkes temiz ve güzel bir çevrede yaşamak ister ama çok az kişi onu korumak için bir çaba sarf eder veya bu bilince sahiptir. Bu bilinç eksikliğinden ötürü toplumun büyük kesimi, yaşadığı dünya da kendisinde sonra da birilerinin yaşayacağı gerçeğini unutur. Koruyup güzelleştirerek kendisinden sonraki gelecek kuşaklara bırakması gereken çevreyi yavaş yavaş (bana göre gittikçe artan bir hızla) yok eder.

Read more