Eğitim ve Eğlence Bir Arada – Eğitlence

Günümüzde pek çok gelişmiş ülkede sıklıkla uygulanmaya başlanan Eğitici Eğlence “Edutainment” denilen eğitim yöntemi, ülkemizde de konuşulmaya başlandı.

Bu konu hakkında ilerde yeniden yazı yazacağım. Şimdilik bu konuyu bir kenara bırakıyor ve sizlere Eğitlence.Com sitesini tanıtmak istiyorum…

Read more

Turkuazoo Sualtı Dünyasından Eğitime Büyük Destek

Anayasamızın 56. Maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” denilmektedir. Yani sözün özü, Çevre kirliliğinin önlenmesinde ve korunmasında devlete ve vatandaşa ödevler düşmektedir. Herkes temiz ve güzel bir çevrede yaşamak ister ama çok az kişi onu korumak için bir çaba sarf eder veya bu bilince sahiptir. Bu bilinç eksikliğinden ötürü toplumun büyük kesimi, yaşadığı dünya da kendisinde sonra da birilerinin yaşayacağı gerçeğini unutur. Koruyup güzelleştirerek kendisinden sonraki gelecek kuşaklara bırakması gereken çevreyi yavaş yavaş (bana göre gittikçe artan bir hızla) yok eder.

Read more

Yarıyıl Tatilini Nasıl Değerlendirmeli ?

Öğrencilerin dört gözle beklediği yarıyıl tatili 28 Ocak Cuma günü başlıyor. Okul koşuşturması, sınav kaygısı ve ödev yetiştirmeler için kısa bir mola veriliyor. Peki bu molayı öğrenciler nasıl daha verimli bir şekilde değerlendirebilirler ?

Read more

Çocuk ve Okul

Çocuğunuzun yaşamındaki ilk toplumsal kurum olan okul, ona hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı değerleri, bilgileri kazandırırken, topluma uyum gösterebilecek gerekli sosyalleşme becerilerini de sağlamakla mükelleftir.

Read more